Com treballem?

  • Primera consulta

A la primera sessió completarem l’historial clínic i nutricional per identificar l’estat de salut actual, quins son els hàbits alimentaris, gustos i estil de vida. També realitzarem un estudi complet de la composició corporal. Mitjançant tota la informació recopilada podrem identificar quines son les pautes a modificar i ja podrem començar a dissenyar les estratègies i el pla d’alimentació totalment personalitzat.

  • Segona consulta

Es facilitarà i explicarà al pacient el pla d’alimentació dissenyat segons les característiques personals, fàcil i còmode de seguir.

  • Consultes de seguiment

En les següents revisions, identificarem dificultats i proporcionarem noves pautes i recursos per a treballar l’educació nutricional, per a que les pautes seguides durant aquest procés es transformen en nous hàbits d’alimentació per a tota la vida.

Traducir