Com treballem?

PRIMERA CONSULTA

A la primera consulta, completarem l’historial clínic i nutricional per identificar l’estat de salut actual, quins són els hàbits alimentaris, gustos i estil de vida. També realitzarem un estudi complet de la composició corporal. Mitjançant tota la informació recopilada podrem identificar quines són les pautes a modificar i ja podrem començar a dissenyar les estratègies i el pla d’alimentació totalment personalitzat.


SEGONA CONSULTA

Es facilitarà i explicarà al pacient el pla d’alimentació dissenyat segons les característiques personals, fàcil i còmode de seguir.


CONSULTES DE SEGUIMENT

En les següents revisions, identificarem dificultats i proporcionarem noves pautes i recursos per a treballar l’educació nutricional, per a que les pautes seguides durant aquest procés es transformen en nous hàbits d’alimentació per a tota la vida.

Traducir