ALTRES PATOLOGIES

trastorns de la conducta alimentària

En certes etapes de la vida, degut a infermetats o a una mala alimentació, podem trobar-nos amb que la nostra sang transporta menys oxigen de l’habitual, augmentant la nostra sensació de cansament i fatiga.
En la majoria dels casos, una alimentació variada i equilibrada pot millorar o revertir la situació sense necessitat d’un tractament farmacològic. Al nostre centre, t’orientarem sobre quins són els aliments que has d’incorporar a la teua alimentació i com ho has de fer per tal de cobrir totes les necessitats de micronutrients.

Àcid úric

El símptoma més greu d’aquesta patologia és l’atac de gota. Aquest es produeix quan es deposita àcid úric en les articulacions i provoca un dolor extremadament elevat, ja que al tractar-se d’un àcid, produeix cremades internes.
L’àcid úric pot estar elevat degut a factors endògens (el propi cos el fabrica), o exògens (a través de l’alimentació).
Amb una adequada dieta pautada per un nutricionista qualificat, s’aconsegueix incrementar la eliminació d’àcid úric per la orina, i disminuir l’àcid úric de la sang per a evitar que apareguin els atacs de gota.

trastorns de la conducta alimentària

Cáncer

Trastorns de la conducta alimentària

 

La majoria de les persones amb càncer perden pes per dos motius, perquè el propi tumor consumeix molta energia, i perquè els tractaments produeixen falta d’apetit, nàusees i vòmits. Aquesta situació pot desencadenar en una desnutrició que empitjorarà el pronòstic de la malaltia.
L’alimentació en els casos de càncer ha de ser individualitzada en funció de cada persona, intentant respectar al màxim les costums i preferències. Solen ser necessaris suplements naturals que acompanyen les pautes dietètiques, ja que els requeriments de nutrients es troben augmentats i solament amb la alimentació és molt difícil arribar a cobrir-los.
Al nostre centre, també t’ajudarem a pal·liar els efectes secundaris de la quimioteràpia i radioteràpia que interfereixen en l’alimentació, com són les molèsties front als olors, el canvi dels sabors en els aliments, la sequedat de boca, la inapetència, la diarrea, l’estrenyiment, les nàusees i els vòmits.

Trastorns de la conducta alimentària

Els trastorns de la conducta alimentària més freqüents són la anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa. Aquests trastorns poden arribar a produir danys importants a la nostra salut tant física com psicològica, per tant, el tractament d’aquests trastorns han de tenir un abordatge multidisciplinari. És dir, a la nostra clínica, les persones amb aquest tipus de trastorns, rebran tractament tant nutricional com psicològic. L’objectiu principal será poder proporcionar l’ajuda i els recursos necessaris per a que el pacient recupere el control sobre la alimentació i la seua pròpia imatge.

 

Altres patologies

Trastorns de la conducta alimentària

Traducir